Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne zaczęło dostarczać na posesje nieodpłatnie pojemniki na śmieci, które zastąpią używane dotychczas, mniej wytrzymałe worki. Dotyczy to trzech grup odpadów: surowce, szkło i papier (pojemniki zostaną oznaczone odpowiednimi naklejkami). Są to pojemniki używane, najpierw trafią one na posesje na terenie miasta, a następnie do sołectw - łącznie około 7 tys. pojemników. Spółka planuje dostarczyć je do końca lipca.

We wtorek, 12 lipca, o godz. 09:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Program sesji dostępny jest TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ

W Skarszewach pomorscy seniorzy wzięli udział w V Wojewódzkiej Senioradzie Ludowych Zespołów Sportowych. Na terenie Skarszewskiego Centrum Sportu rywalizowało ponad 200 seniorów z Pomorza, w trzech kategoriach wiekowych: 55+, 65+ i 75+.

Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która będzie wskazywała cele i kierunki wydatkowania środków UE na obszarze LGD “Chata Kociewia”, w tym w Gminie Skarszewy.

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego zawiadamia, że trwają konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej uchwały utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu.

Biuro IMGW prognozuje, że dziś i w nocy (1/2.07) mogą wystąpić burze z gradem i silny, porywisty wiatr. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad. Więcej na http://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true

Rada Miejska w Skarszewach na sesji jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Skarszew Jackowi Pauli wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Zarząd spółki Gminna Energetyka Cieplna informuje, że w dniach od 10 lipca do 16 lipca br. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby zapewnienia odbiorcom ciepłej wody użytkowej. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania pilnych prac remontowych w Kotłowni Miejskiej KM -1 w Skarszewach. Zarząd spółki przeprasza za niedogodności.

Dziś, o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Program sesji dostępny jest TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ

W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz sołtysów na konsultacje społeczne.