Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”.

Bardzo dobrą wiadomość - Gmina Skarszewy zakupi laptopy dla Mieszkańców, którzy pod koniec roku złożyli wnioski w rządowym konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Ekonomia społeczna polega na połączeniu celów społecznych i ekonomicznych. To praca ukierunkowana nie tylko na zyski, ale także praca na rzecz innych.

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. na temat stawiennictwa w urzędzie pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy od 31 stycznia 2022 r.

Informujemy, iż w dniach 22-23 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach z magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach przy ul. Kościerskiej będzie wydawał produkty żywnościowe mieszkańcom naszej Gminy.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Na terenie gminy wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce realizowane badania ankietowe GUS.

Jak informuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA, w związku z kolejnym etapem robót związanym z przebudową skrzyżowania w kierunku Skarszew.

Na stronie internetowej GUS opublikowana została informacja sygnalna oraz infografika z wynikami wstępnymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021