W związku z licznymi telefonami od wnioskodawców w sprawie dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych z tytuły wykorzystywania niektórych źródeł ciepła informujemy, iż linia telefoniczna GOPS będzie dostępna wyłącznie w godzinach od 7.30 do 9.00.      

W czwartek 06.10 br. o godz. 15:45 zapraszamy na spotkanie Komitetu Rewitalizacji i Zespołu ds. Rewitalizacji z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, w celu wskazania na nich miejsc, w których należy poprawić dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, likwidując bariery architektoniczne. Spotkanie rozpocznie się na rynku, przed Urzędem Miejskim.

 

Burmistrz Skarszew informuje, że do 30 listopada w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Inwestycyjnym, podmioty wrażliwe mogą składać wnioski o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dziś przypada 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego (29.09.1747 r. w Będominie), twórcy słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego "Mazurka Dąbrowskiego".

Dziś, 29 września, o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Program sesji dostępny jest TUTAJ. Projekty uchwał są dostępne TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ

Zapraszamy mieszkańców Gminy Skarszewy na bezpłatne zajęcia on-line w ramach SZKOŁY DLA RODZICÓW. Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener.

Do 3 października 2022 r. można złożyć wniosek w konkursie grantowym skierowanym do Kół lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru KGW. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przepisu na potrawę promującą kuchnię regionu wraz ze zdjęciami oraz historią dania.

W związku z rezygnacją Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie, burmistrz Skarszew ogłosił uzupełniający nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przekazany nieodpłatnie sprzęt komputerowy. 

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza pacjentów 60+ na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie - w Skarszewach oraz w filii GOZ w Pogódkach. Program szczepień realizowany jest do 7 października br.