Zapraszamy mieszkańców Gminy Skarszewy na bezpłatne zajęcia on-line w ramach SZKOŁY DLA RODZICÓW. Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener.

Do 3 października 2022 r. można złożyć wniosek w konkursie grantowym skierowanym do Kół lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru KGW. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przepisu na potrawę promującą kuchnię regionu wraz ze zdjęciami oraz historią dania.

W związku z rezygnacją Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie, burmistrz Skarszew ogłosił uzupełniający nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przekazany nieodpłatnie sprzęt komputerowy. 

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza pacjentów 60+ na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie - w Skarszewach oraz w filii GOZ w Pogódkach. Program szczepień realizowany jest do 7 października br.

W dniach 28-29 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał mieszkańcom gminy produkty żywnościowe z magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach.

kondolencje 09 22

Jeśli masz problem z alkoholem i chcesz przestać pić, skorzystaj z pomocy w ramach grupy Anonimowych Alkoholików. Wszystkie rozmowy są poufne.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem zmian do ustawy o dodatku węglowym i niemożliwością zakończenia wszczętych postępowań w terminie, GOPS informuje o przedłużeniu terminu zakończenia wszczętych postępowań do dwóch miesięcy od dnia ich wszczęcia  (tj. w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Już w najbliższą niedzielę warto wybrać się na Dożynki Gminne do Szczodrowa.