Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii. 

We wtorek 28 maja br. odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029, Początek obrad o godz. 13:00. Program sesji jest dostępny TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

UWAGA! Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2024 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 2. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas drugiej w nowej kadencji sesji skarszewskiej Rady Miejskiej, w drodze uchwał wybrano składy i przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

W piątek 17 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej, Początek obrad o godz. 13:00. Program sesji jest dostępny TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

sylwia baran

astryda grosz

KONDOLENCJE

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje kolejną, piątą edycję projektu ”Trenuj z Wojskiem 5”. Jest to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy.

Za nami pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji samorządowej. Po złożeniu ślubowania przez radnych, wybrano prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został Stefan Troka - doświadczony samorządowiec, który kierował pracami RM na początku lat 90., a w latach 1998-2002 był burmistrzem Skarszew.