Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii. 

Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. W Urzędzie Miejskim czekamy na mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Rozpoczął się nabór na wyjazdy organizowane w ramach projektu współpracy „Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza”. Zapraszamy do zgłaszania się członków i członkinie oraz mieszkańców i mieszkanki obszaru LGD „Chata Kociewia”.

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, zapraszamy na serię 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce.

Mamy sygnały, że na terenie naszej gminy porusza się mężczyzna podający się za audytora działającego na zlecenie gminy, który rzekomo ma pomóc mieszkańcom w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. Jedna z mieszkanek zgłosiła, że porusza się on białym samochodem o nr rej. WD. Informujemy, że Gmina Skarszewy nie zleciła żadnych tego typu usług. To oszustwo.

Jak informuje PODR w Lubaniu, w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w piątek 29 września, w Chojnicach odbędzie się prezentacja urządzeń do melioracji oraz urządzeń bagrująco- czyszczących, zarówno stawu jak i rowu połączona z wykładem dr hab. inż. Tomasz Kolerskiego z Politechniki Gdańskiej na temat: "Prace utrzymaniowe na ciekach wodnych; kompromis pomiędzy potrzebami gospodarki i środowiska".

- Inwestycje skarszewskich firm i ich stabilna pozycja na krajowym i europejskim rynku są jednym z fundamentów rozwoju Skarszew - powiedział Jacek Pauli, burmistrz Skarszew, podczas posiedzenia Rady Gospodarczej, która odbyła się na Zamku Joannitów. Jej członkami są szefowie spółek, działających na terenie gminy, wskazani przez organizacje gospodarcze.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 3. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wkrótce rusza kolejna runda unijnego konkursu DiscoverEU, zgłoszenia indywidualne lub grupowe można składać w dniach 4 – 18 października. DiscoverEU to konkurs Unii Europejskiej organizowany w ramach programu Erasmus+, dzięki której młodzi ludzie mogą otrzymać bilet kolejowy po Europie.

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach realizuje „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Skarszewy”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez dorosłych mieszkańców Gminy,