Po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskami biznesowymi Burmistrz Skarszew powołał w 2015 r. Radę Gospodarczą. Na mocy Zarządzenie nr 54/WFE/2019 Burmistrza Skarszew z dnia 18.03.2019 r. ws. powołania członków Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew na II kadencję na lata 2019 - 2022, w Radzie są następujące osoby:

1. Bogdan Bonk
– przedstawiciel Starogardzkiego Klub Biznesu – Związku Pracodawców
2. Zdzisław Kulpan
– przedstawiciel Starogardzkiego Klub Biznesu – Związku Pracodawców,
3. Mariusz Nierzwicki
– przedstawiciel Starogardzkiego Klub Biznesu – Związku Pracodawców,
4. Kazimierz Dawicki
– przedstawiciel Skarszewskiego Klubu Biznesu,
5. Maciej Mostowy
– przedstawiciel Skarszewskiego Klub Biznesu,
6. Jerzy Suchomski
– przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim,
7. Zenon Sobiecki
– przedstawiciel Burmistrza Skarszew,
8. Marcin Byczkowski
– przedstawiciel Burmistrza Skarszew,
9. Robert Ciecholewski
– przedstawiciel Burmistrza Skarszew.
10. Andrzej Małkiewicz
– przedstawiciel Burmistrza Skarszew.

Regulamin Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew