Elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania1, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego.Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne. Szczegóły są w załączonym piśmie Prezesa Rady Ministrów,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu. Praca biurowa. Kontakt pod nr tel. 58 588 24 36, 58 588 06 65 lub osobiście w sekretariacie GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub Twoje dziecko potrzebuje terapii i rehabilitacji zgłoś się do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach otrzymasz potrzebne wsparcie. Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy stacjonujących na terenie gminy.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach zaprasza na Kreatywne Warsztaty Rodzinne dla mieszkających w naszej gminie Ukraińców (rodzice z dziećmi), w każdy poniedziałek od godz. 17:00, w Zamku Joannitów, tel. 58 765 72 36.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Na terenie gminy Skarszewy przybyło już 66 uchodźców z Ukrainy, a kolejni są w drodze. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie mieszkających już u nas osób poprzez pomoc materialną, która gromadzona jest w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościerskiej, od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 21:00.

 

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, tel. +48 58 588 27 38, +48 58 562 20 59, +48 58 562 20 63 od godz. 7:30,
Районний центр здоров‘я. м.Скаршеви, вул.Дворцова 11, тел.+ 48 58 588 27 38, +48 58 562 20 59, +48 58 562 20 63, працює від 7.30 ранку,

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w Urzędzie Miejskim przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów.

 

 

W ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu  609 187 900, w którym  są pełnione dyżury w godzinach 9-20. Повідомляємо, що в рамках благодійної акції «Адвокатура для України» (пол. Ukrainie Adwokatura (UA)) вПоморській адвокатській палаті в Гданську створено Центр допомоги – номер телефону: 609 187 900. Для Вас будуть чергувати адвокати від 9.00 до 20.00.