Bardzo dobra wiadomość dla Sołectwa Godziszewo! Gmina Skarszewy pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 001 540,00 zł na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w Godziszewie.

 Zastępca burmistrza Cecylia Hinz odebrała dziś w Urzędzie Marszałkowskim, z rąk marszałka województwa Mieczysława Struka oraz członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego, symboliczny czek informujący o dofinansowaniu. Wcześniej podpisana została stosowna umowa o dofinansowaniu projektu.

Samorząd województwa pomorskiego przyznał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Przypomnijmy, że obecnie trwają w Godziszewie prace związane z I etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków i przepompowni.