W Skarszewach kontynuowane są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Prace mają miejsce na odcinku drogi w pobliżu warsztatu samochodowego. Ruchem pojazdów, który odbywa się obecnie na jednym pasie, steruje sygnalizacja świetlna.

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Przedsiębiorcy aby pozyskać  dofinansowanie nie muszą już spełniać warunku spadku co najmniej 25%  swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

Trwa budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Godziszewie.

Kolejna inwestycja w Skarszewach związana jest z rozbudową, przebudową i odtworzeniem infrastruktury ulic: Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego. Inwestycja za prawie 9,5 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”. Obecnie prace skoncentrowane są na Grobli Mickiewicza.

Zgodnie z zapowiedzią, w Skarszewach ruszyły prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Chodzi o odcinek od ronda przy stacji paliw Orlen do warsztatu samochodowego.

    Już 5 sierpnia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku odbędzie się Święto Kociewia 2022, podczas którego Kociewiacy prezentują swój region i kulturę mieszkańcom Gdańska oraz turystom odwiedzającym miasto.

W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz sołtysów na konsultacje społeczne.

kondolencje 7 22

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE organizuje 24 lipca jednodniowy 8. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy, którego data symbolicznie nawiązuje do otwarcia mostu Opalenie-Kwidzyn, który przekracza granice, łączy regiony. Zbiórka i Start: Kwidzyn, Plac Jana Pawła II o godz.10:00.

Dzięki współpracy gminy Skarszewy z Lasami Państwowymi, wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi na ul. Chojnickiej.