Od 1 grudnia br. mieszkańcy gminy mogą ubiegać się wypłatę dodatku elektrycznego. Wniosek o dodatek składa się w GOPS w terminie do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo w wysokości 1000 zł lub 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.
Szczegóły są na stronie GOPS: KLIKNIJ TUTAJ