Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gmina Skarszewy zakończyła realizację zadania pn.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SKARSZEWY NA LATA 2021 - 2022”.

Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy udziale środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego”. Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w latach 2021 – 2022 wyniosła 179,520 Mg. Zrealizowano 45  wniosków właścicieli nieruchomości i usunięto 12 887,00 m² szkodliwego, niszczejącego eternitu pochodzącego z dachów. Z 8 nieruchomości zdemontowano, przetransportowano  i zutylizowano azbest, z pozostałych 37 nieruchomości zebrano, przetransportowano i zutylizowano azbest. Łączny uzyskany efekt ekologiczny, w postaci odebranych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych, wyniósł 179,520 ton.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 108 606,23 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 60 474,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/