maluch

Nazwa zadania: Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w nowym Żłobku w gminie Skarszewy

Opis projektu: W ramach zadania Gmina Skarszewy planuje utworzenie 64 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Grupy docelowe: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: Utworzenie 64 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku.

Efekty, rezultaty zadania: Utworzenie 64 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku.

Wartość zadania: 2 823 056,64 zł

Kwota dofinansowania: 2 604 832,07 zł, w tym:

  • środki majątkowe – 2 295 168 zł
  • środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 309 664,07 zł

Źródło dofinansowania: projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.