rzaf fund drog

Tytuł: Remont drogi dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Skarszewach

Okres realizacji: do 31.12.2023 r.

Wartość zadania: 175 275,00 zł

Kwota dofinansowania: 87 637,00 zł

Opis projektu: w ramach zadania planowany jest remont chodnika przy ul. Dworcowej ok. 248 mb. oraz remont przejścia dla pieszych poprzez jego wyniesienie wraz z odpowiednim jego oznakowaniem.

Projekt dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg