polski ład projekty

Tytuł: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy

Okres realizacji: do 06.2025  r.

Wartość zadania: 2 110 000 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł

Opis projektu: W ramach przedmiotowego projektu planujemy realizację dwóch zadań:

1.         Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Drogowców w Skarszewach – etap I. Roboty budowlane będą obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej oraz tłocznej. W ramach robót budowlanych planowane jest wykonanie robót ziemnych - wykopów, podsypek, obsypek i zasypania wykopów, ułożenie rur kanalizacyjnych oraz wykonanie studni kanalizacyjnych.

2.         Budowę odcinków sieci wodociągowej w mieście i gminie. W części śródmieścia na ul. Wąskiej o przybliżonej długości 159 mb  oraz na obrzeżach miasta - na terenie nowopowstających osiedli zabudowy jednorodzinnej, a także na terenach wiejskich, na których powstaje zabudowa o charakterze jednorodzinnym. 

Projekt dofinansowano w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych