OD 01.01.2024 r. NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY SKARSZEWY 

PRZYPOMINAMY, ŻE OD 2020 ROKU SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA!

 

 I. STAWKI OD 01.01.2024 R.
1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Rada Miejska w Skarszewach dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Uchwała nr LXVIII/474/2023 z dnia 30.08.2023 r.)

a) nieruchomości, na których zamieszkuje 1, 2, 3 lub 4 mieszkańców
- opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty (28,00 zł od osoby)

b) nieruchomości, na których zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców
- opłata od gospodarstwa domowego (125,00 zł)

*Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty (Uchwała nr LXVIII/475/2023 z dnia 30.08.2023 r.)

a) nieruchomości, na których zamieszkuje 1, 2, 3 lub 4 mieszkańców
- 1 zł od osoby (stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 27,00 zł od osoby)

b) nieruchomości, na których zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców
- 5 zł od gospodarstwa domowego (stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 120,00 zł)

2. Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.  (Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach nr LI/383/2022 z dnia 27 października 2022 r.)
a) 200,00 zł opłata ryczałtowa roczna

II. KTO MUSI ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ
1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zamieszkiwanej przez 5 i więcej mieszkańców
3. Wspólnoty, spółdzielnie, zarządcy budynków gminnych

III. DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ 
Nową deklarację, obowiązującą od 01.01.2024 r., można złożyć już teraz, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

*Podstawowe terminy składania deklaracji:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

IV. W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
1. W wersji papierowej - wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (dodatkowe informacje pok. 10)
    Urząd Miejski w Skarszewach
    pl. Gen. J. Hallera 18
   83-250 Skarszewy

2. W wersji elektronicznej przez ePUAP

IV. WZÓR DEKLARACJI

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOK)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - SKŁADANY W PRZYPADKU WSPÓŁWŁAŚCICIELI (ZDOK)

OBJAŚNIENIA

V, INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

Numery indywidualnych rachunków do wpłat nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulega również termin dokonywania opłat – opłaty należy wnosić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Prosimy o weryfikację, czy wpłaty są dokonywane na aktualne numery kont.

VI. PRZYKŁADY

Przykład 1. Budynek w zabudowie wielorodzinnej - 7 lokali

SPOSÓB WYLICZENIA:

Policzyć mieszkańców w każdym lokalu, oddzielnie zliczyć ilość osób w lokalach zamieszkiwanych przez 1,2,3,4 mieszkańców oraz w lokalach zamieszkiwanych przez 5 i więcej mieszkańców.

SPOSÓB WYLICZENIA 1

 

Przykład 2. Budynek w zabudowie jednorodzinnej – w nieformalnie wydzielonych lokalach mieszkają dwie rodziny, kompostują bioodpady

SPOSÓB WYLICZENIA:

Policzyć mieszkańców w każdym lokalu, oddzielnie zliczyć ilość osób w lokalach zamieszkiwanych przez 1,2,3,4 mieszkańców oraz w lokalach zamieszkiwanych przez 5 i więcej mieszkańców.SPOSÓB WYLICZENIA 2

VII. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH