Już wkrótce w GOPS będzie można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości to 3 000 zł dla gospodarstw domowych.

Dziś, 12 sierpnia, o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Program sesji dostępny jest TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ

W dniach 22-24 sierpnia w sklepach i placówkach gastronomicznych na terenie gminy odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych".

Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych chodników z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W Skarszewach kontynuowane są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Prace mają miejsce na odcinku drogi w pobliżu warsztatu samochodowego. Ruchem pojazdów, który odbywa się obecnie na jednym pasie, steruje sygnalizacja świetlna.

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Przedsiębiorcy aby pozyskać  dofinansowanie nie muszą już spełniać warunku spadku co najmniej 25%  swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

Trwa budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Godziszewie.

Kolejna inwestycja w Skarszewach związana jest z rozbudową, przebudową i odtworzeniem infrastruktury ulic: Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego. Inwestycja za prawie 9,5 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”. Obecnie prace skoncentrowane są na Grobli Mickiewicza.

Zgodnie z zapowiedzią, w Skarszewach ruszyły prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Chodzi o odcinek od ronda przy stacji paliw Orlen do warsztatu samochodowego.

    Już 5 sierpnia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku odbędzie się Święto Kociewia 2022, podczas którego Kociewiacy prezentują swój region i kulturę mieszkańcom Gdańska oraz turystom odwiedzającym miasto.