Na stronie www.chatakociewia.pl znaleźć można 2 ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dobra informacja z rynku pracy dla lokalnej społeczności. Firma ITC pomimo wielu trudności z jakimi mierzą się aktualnie przedsiębiorcy na rynku, dynamicznie się rozwija i szuka kandydatów do pracy.

Jak informuje spółka Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Skarszewach, zlokalizowana na ul. Kościelnej awaria wodociągu została usunięta.

W rejonie ulic Zduńskiej, Kościelnej i Szkolnej doszło do poważnej awarii wodociągu. Dopływ wody musi zostać zamknięty. Wyciek jest wstępnie zlokalizowany, jednak z uwagi na to, iż jest to skomplikowana awaria i występuję tam sieć teletechniczna, jej usunięcie będzie możliwe dopiero w piątek 10.02 w godzinach porannych. Prosimy mieszkańców, by uzupełnili zapasy wody. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 244 800,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 752 362,00 zł na pomoc dla osób niepełnosprawnych, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju. W Skarszewach taki punkt znajduje się w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej  9. Aby skorzystać ze wsparcia należy najpierw umówić się telefonicznie pod nr tel. 791 530 803, dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Refundacja podatku VAT przysługuje osobie, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Dokumenty w sprawie refundacji zainteresowane osoby mogą składać m.in. na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 - sierpień 2022.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza w styczniu 2023 roku elektroniczną wersję legitymacji dla emeryta i rencisty – mLegitymację. W dalszej części artykułu przekazujemy materiały informacyjne na ten temat.