Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski w Skarszewach oferuje dla osób głuchych bezpłatną usługę Wideotłumacz, czyli usługę tłumacza polskiego języka migowego online.

Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Jak to zrobić? Gdy wejdziesz do budynku Urzędu przy Placu gen. Hallera 18 wejdź do najbliższego pokoju na parterze. Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Wkrótce zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz.

Możesz też skorzystać z Wideotłumacza za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego www.skarszewy.pl klikając na poniższą ikonkę z napisem „Wideotłumacz”.

IKONKA WIDEOTŁUMACZ

Udostępnienie usługi Wideotłumacza odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 15:30 , a w środy w godz. 8:00 - 17:30.

Usługa tłumaczenia realizowana jest przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM).

Szukasz Wideotłumacza,  znajdziesz go u nas 😊