W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej nt. dystrybucji tabletek jodku potasu, burmistrz Skarszew Jacek Pauli informuje, że władze Skarszew są przygotowane do realizacji ww. zadania na terenie Gminy i Miasta Skarszewy.

Według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia liczba miejsc przechowywania tabletek jodku potasu na terenie województwa jest wystarczająca do przeprowadzenia profilaktyki jodowej w bardzo krótkim czasie. Ministerstwo zaleca rozmieszczenie miejsc przechowywania na terenie wszystkich miast i gmin oraz zaplanowanie odpowiedniej liczby punktów dystrybucji, do których w przypadku odpowiedniej decyzji przekazane zostaną tabletki jodku potasu. W Skarszewach dystrybucja leku odbywać się będzie w kilkudziesięciu punktach na terenie naszej Gminy (wykaz lokalizacji poniżej), dzięki czemu mieszkańcy miasta Skarszewy oraz poszczególnych sołectw będą mogli szybko i bez problemu dotrzeć do wskazanych miejsc.

Tabletki wydawane będą mieszkańcom tylko i wyłącznie w momencie ogłoszonego zagrożenia

Miejsca dystrybucji jodku potasu
1. Skarszewy:
a) Skarszewskie Centrum Sportu, ul. Kościerska 11d
b) Plac generała Józefa Hallera (rynek) namiot
c) Osiedle generała Władysława Sikorskiego 20A (sklep spożywczy przy wjeździe na osiedle)

2.Pogódki, ul. Jeziorna 7A (budynek OSP - świetlica wiejska)

3.Godziszewo, ul. Gdańska 7 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie

4.Nowy Wiec 23b (budynek OSP - remiza)

5.Kamierowo 15A (budynek OSP - świetlica wiejska)

6.Kamierowskie Piece, ul. Słoneczna 2 (budynek OSP - świetlica wiejska Płomyk)

7.Demlin 24A (świetlica wiejska)

8.Bolesławowo, ul. Nygut 1A (świetlica wiejska)

9.Mirowo Duże 3/1 (dom sołtysa)

10.Więckowy 36A (świetlica wiejska)

11.Junkrowy 8 (dom pani sołtys)

12.Koźmin 57 (świetlica wiejska)

13.Malary 14 (dom pani sołtys)

14.Szczodrowo, ul. Główna 11 (budynek OSP - remiza)

15.Bączek 8 (świetlica wiejska)

16.Obozin 5A (świetlica wiejska)

17.Wolny Dwór 12 (świetlica wiejska)

18.Czarnocin 11  (budynek OSP - świetlica wiejska)

19.Jaroszewy 6 (świetlica wiejska)

20.Bożepole Królewskie 3 (świetlica wiejska)

Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.

Ulotka profilaktyka jodowa czesc 1

Ulotka profilaktyka jodowa czesc 2