Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022 / 2023 należy składać w terminie: od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r.;do 15 października 2022 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach oraz pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/stypendium-szkolne/wzory-wnioskow-i-oswiadczen.html

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach ( pok. 11 lub sekretariat – I piętro ).

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Skarszewy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.