Już wkrótce w GOPS będzie można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości to 3 000 zł dla gospodarstw domowych.

Chodzi o gospodarstwa, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego). Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, przyspieszy to proces wypłaty świadczenia.

Aktualnie czekamy na opublikowanie rozporządzenia ze wzorem wniosku. O terminie przyjmowania wniosków będziemy informować na bieżąco.