Kolejna inwestycja w Skarszewach związana jest z rozbudową, przebudową i odtworzeniem infrastruktury ulic: Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego. Inwestycja za prawie 9,5 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”. Obecnie prace skoncentrowane są na Grobli Mickiewicza.

Przypomnijmy, że zakres robót to między innymi:
🔷 przebudowa dróg gminnych wraz ze zjazdami,
🔷przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników,
🔷budowa nowej kładki dla pieszych nad Wietcisą,
🔷przebudowa oświetlenia drogowego,
🔷przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
🔷budowa przepompowni ścieków,
🔷przebudowa sieci wodociągowej,
🔷przebudowa sieci teletechnicznej,
🔷nasadzenia zieleni i wykonanie elementów małej architektury.
 
Projekt „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
loga unijne