Mamy dobre wiadomości dotyczące realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”. Na dniach rozpoczną się prace, których efektem będzie rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał dziś umowę z Bożeną Dzidkowską - właścicielem firmy B&W Usługi Ogólnobudowlane, która jest wykonawcą tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Koszt zadania to prawie 9,5 mln złotych.
- To jest największa inwestycja drogowa w dziejach Skarszew – zaznaczył burmistrz Jacek Pauli.
 
Przy podpisaniu umowy byli obecni również Wiesław Dzidkowski z zarządu firmy B&W, zastępca burmistrza Cecylia Hinz, skarbnik gminy Sabina Spierewka, naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Andrzej Janikowski, Martyna Galińska z Wydziału Inwestycyjnego oraz radni – Mateusz Wejer i Piotr Reikowski. Po podpisaniu umowy wszyscy udali się na krótki spacer po terenie zaplanowanej inwestycji - na ul. Wodną i ul. Sobieskiego.
 
Zakres robót, które będą wykonane w ramach inwestycji to między innymi:
🔸 przebudowa dróg gminnych wraz ze zjazdami,
🔸 przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników,
🔸 budowa nowej kładki dla pieszych nad Wietcisą,
🔸 przebudowa oświetlenia drogowego,
🔸 przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
🔸 budowa przepompowni ścieków,
🔸 przebudowa sieci wodociągowej,
🔸 przebudowa sieci teletechnicznej,
🔸 rozbiórka budynku mieszkalnego (w ruinie, niezamieszkałego) i 2 budynków gospodarczych,
🔸nasadzenia zieleni i wykonanie elementów małej architektury (ławki).
 
Dodajmy, że ważne inwestycje nie dotyczą tylko terenu miasta. Już w najbliższych tygodniach ruszy budowa kanalizacji w Godziszewie, a niedługo także roboty dotyczące budowy kanalizacji w Bączku. Łączna wartość obu tych inwestycji to około 5 mln złotych.
 
Projekt „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
loga unijne