W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej podpisana została umowa z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach,

na powierzenie realizacji zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

 W ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wsparciem zostanie objętych 25 osób niepełnosprawnych mieszkańców, z którymi asystencji przepracują łącznie 12 480 godzin do dnia 15.12.2022 roku. Celem jest m.in. pomaganie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ponadto istotne będzie stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, jak i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
Zadanie będzie sfinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – gmina otrzymała na jego realizację kwotę w wysokości 519 384,00 zł, co pozwala na pokrycie 100 procent kosztów zadania.

 

loga program asystent