Świetna wiadomość - kolejne rządowe dofinansowanie dla Skarszew. Tym razem w ramach zadania "Remont dróg gminnych na terenie miasta Skarszewy w zakresie wykonania nowej nawierzchni chodników" wyremontujemy chodniki przy ulicach: Młyńskiej (wraz z nowym przejściem dla pieszych przy śluzie), gen. Sikorskiego, Wybickiego, Chojnickiej. 

Kwota dofinansowania wynosi 456 500 tys. zł, co stanowi połowę wartości zadania. Warto dodać, że w tym roku staramy się o kolejne środki w ramach Polskiego Ładu, w ramach których zamierzamy zainwestować prawie 5 milionów złotych na budowę dróg w sołectwach.