Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. na temat stawiennictwa w urzędzie pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy od 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają wyznaczony obowiązkowy termin kontaktu u doradcy klienta (potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy) przypadający w terminie od 31 stycznia 2022 r., powinny go zrealizować telefonicznie (w wyznaczonym terminie) zamiast wizyty osobistej.

Powyższa informacja nie dotyczy osób, które otrzymały pisemne wezwania do osobistego stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Osoby te obowiązkowo muszą osobiście z dokumentem tożsamości zgłosić się na wizytę w wyznaczonym dniu i godzinie do wskazanego miejsca.

Osoby zainteresowane OFERTAMI PRACY mogą skontaktować się telefonicznie z pośrednikami pracy i uzyskać informacje o wolnych miejscach pracy lub przejrzeć je bezpośrednio na stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy: https://oferty.praca.gov.pl