Dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Tego dnia, w 1918 roku, Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski zwolniony z więzienia w Magdeburgu, a 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną.

Skarszewy wróciły do Macierzy 30 stycznia 1920 r. - wówczas do miasta wkroczyła Błękitna Armia generała Józefa Hallera. Miasto wyzwolił I Batalion Frontu Pomorskiego dowodzony przez majora Józefa Liwacza. Batalion był w Skarszewach owacyjnie witany. Wojsko w imieniu mieszkańców powitał doktor Ignacy Tempski, który w 1918 roku zebrał w mieście 3 tysiące podpisów, pojechał do Paryża i złożył podpisy w sekretariacie konferencji wersalskiej, co prawdopodobnie przesądziło o przyłączeniu Skarszew do odradzającej się Polski.