Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Do obowiązków asystenta należeć będzie:

- wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- kompleksowa pomoc rodzinom w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,

- pomoc w  prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- uczenie zarządzania budżetem domowym,

- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny,

- aktywizacja społeczna rodzin,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupami roboczymi,

- prowadzenie dokumentacji zawiązanej z realizacją zadań.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunku  pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- spełnienie wymogów określonych w art. 12 pkt 1 ust. 2-5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,

- dyspozycyjność i poruszanie się po terenie gminy Skarszewy własnym pojazdem,

- stała współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach,

-samodzielność, terminowość, komunikatywność, doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Wymagania dodatkowe: kwalifikacje na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie (poświadczonego za zgodność z oryginałem),

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach/szkleniach przydatnych na stanowisku asystenta rodziny (poświadczone za zgodność z oryginałem),

- CV,

- oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 12 pkt 1 ust. 2-5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Oferty należy składać do dnia  4.12.2023 r. osobiści w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przy ul. Szkolnej 9, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Ośrodka).