Jak informuje PODR w Lubaniu, w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w piątek 29 września, w Chojnicach odbędzie się prezentacja urządzeń do melioracji oraz urządzeń bagrująco- czyszczących, zarówno stawu jak i rowu połączona z wykładem dr hab. inż. Tomasz Kolerskiego z Politechniki Gdańskiej na temat: "Prace utrzymaniowe na ciekach wodnych; kompromis pomiędzy potrzebami gospodarki i środowiska".
Do udziału w pokazie zachęcamy nie tylko członków LPW, ale także pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, rolników, sołtysów oraz osoby zainteresowane zagadnieniami wody w rolnictwie.
Pokaz odbędzie się w plenerze: Miejskie Wodociągi - Oczyszczalnia ścieków ul.Igielska 15 89-600 Chojnice; potrwa w godz.10.00- 14.00 i będzie obejmował przerwę kawową i poczęstunek. Udział jest bezpłatny.
 

 
zaproszenie 29.09