Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach realizuje „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Skarszewy”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez dorosłych mieszkańców Gminy,

Ankieta pomoże w przygotowaniu istotnych dokumentów służących do zidentyfikowania problemów i potrzeb w zakresie usług społecznych, w celu zaprojektowania infrastruktury pomocowej oraz działań profilaktycznych w Gminie.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, wypełnić ankietę i na samym końcu kliknąć "wyślij".

Link do badania mieszkańców: https://mieszk-skarszewy.webankieta.pl/