Przed Pomnikiem Bohaterów Skarszew i Okolic Poległych w latach 1939-1945, odbyły się obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O godz. 9.00 władze gminy z burmistrzem Skarszew Jacek Pauli na czele oraz delegacje m.in. jednostek gminnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i firm, oddały hołd pomordowanym Mieszkańcom Gminy.

Uroczyste obchody rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania hymnu, czyli „Mazurka Dąbrowskiego”. Burmistrz Jacek Pauli zabierając głos zaznaczył, że jesteśmy winni hołd i pamięć pomordowanym mieszkańcom, nie tylko podczas takich uroczystości, ale również w swojej codziennej, publicznej służbie. Mieszkańców mordowali miejscowi członkowie formacji Selbstschutz, złożonej z przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej. Po wojnie, sąd w Giessen uniewinnił członków Selbstschutzu stwierdzając, że oskarżeni nie byli w stanie ocenić, czy zabijanie Polaków było przestępstwem.

W trakcie uroczystości dyrektor Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach Mirosława Möller odczytała Apel Pamięci, natomiast krótką modlitwę odmówił ks. dziekan Ryszard Konefał. Była też honorowa salwa przygotowana przez Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. św. Jana Chrzciciela. Na koniec poszczególne delegacje złożyły na Pomniku wiązanki kwiatów i znicze.

Przed głównymi obchodami, burmistrz Skarszew Jacek Pauli, sekretarz gminy Andrzej Janikowski, kierownik USC Justyna Czaplewska i dyrektor Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach Ewa Pastwa, w ciszy i zadumie złożyli kwiaty i zapalili znicze na Grobie Masowym nr 1, który znajduje się w lesie, niedaleko jeziora w Borównie.