Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2023 / 2024  należy składać  w  terminie:
od  1 września  2023 r. do 15 września 2023 r. oraz do 15 października 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).
 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach lub na stronie : https://gops.skarszewy.pl/
 
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach ( pok. 11 lub sekretariat – I piętro ).
 
UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Skarszewy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.