Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL zapraszają do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”. Jest on skierowany do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów Uczestnictwo jest bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów - mogą tylko zyskać zdobywając dodatkowe nagrody pieniężne! Zgłoszenia udziału na stronie: https://czystesolectwo.pl