16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Do wszystkich wylosowanych gospodarstw rolnych wysłane zostały pisma informujące o badaniu, terminach zbierania danych, czy metodach realizacji. Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą dane przekazać: 🛑samodzielnie na formularzu on-line w dniach 1-16 czerwca br. 🛑ankieterowi w dniach od 19 czerwca do 14 sierpnia br.