Urząd Statystyczny informuje, że w dniach 01.06-14.08.2023 r. prowadzone będzie badanie dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

ulotka A5 ZSDGR 722x1024