UWAGA MIESZKAŃCY KOŹMINA! Spółka Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Skarszewach informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, woda z ujęcia w Koźminie jest WARUNKOWO ZDATNA DO SPOŻYCIA, po uprzednim przegotowaniu.

W wodzie stwierdzono niewielkie przekroczenie bakterii „grupy coli”. Pracownicy Spółki niezwłocznie podjęli działania związane z dezynfekcją i płukaniem sieci wodociągowej. Czekamy na wyniki badań.
W Świetlicy Wiejskiej w Koźminie został utworzony punkt, w którym wydawana jest woda butelkowana. Trwa też akcja roznoszenia ulotek z informacją do wszystkich Mieszkańców.
W akcję zaangażowani są pracownicy GWiK, Urzędu Miejskiego, radny, sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna.
Nowe informacje będą udostępniane dla Państwa na bieżąco na stronie internetowej Spółki www.gwik-skarszewy.pl oraz na profilu Spółki na portalu facebook.com.