Drukuj

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Obozin, dla terenu położonego pomiędzy Jeziorem Mergiel a Jeziorem Godziszewskim