Drukuj

Gmina Skarszewy prognoza SUiKZP_23.11.2021

Skarszewy kierunki wyłożenie

Skarszewy uwarunkowania wyłożenie

Załączniki 1 i 2 do Prognozy

Załącznik 3 do Prognozy

rys Kierunki wyłożenie kwiecień 2022

rys Uwarunkowania wyłożenie kwiecień 2022