Podstawowe dane

Gmina Skarszewy to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego. Siedzibą gminy jest miasto Skarszewy. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Bączek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo, Kamierowskie Piece, Koźmin, Malary, Mirowo Duże, Nowy Wiec, Obozin, Pogódki, Szczodrowo, Więckowy i Wolny Dwór.

Liczba mieszkańców gminy: 14 958 mieszkańców (11,7% ludności powiatu).

Powierzchnia gminy: 169,6 km kw. (12,6% powierzchni powiatu).

Gęstość zaludnienia: 87 osób/km kw.

Burmistrz Skarszew: Jacek Pauli.

(data aktualizacji danych: 31.12.2020 r. - GUS)


Charakterystyka gminy

Pod względem geograficznych gmina znajduje się na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Kociewskiego. Dodatkowo obszar ten posiada charakterystyczne cechy dla strefy leśno-pojeziernej, którymi są głównie preferencje do rozwoju wielofunkcyjnej i wysokotowarowej gospodarki leśnej. Cechami tymi obdarzone są przede wszystkim tereny w zachodniej części gminy. Z kolei największym jej atutem są wysokie walory środowiska przyrodniczego oraz bezpośrednie oddziaływanie miasta Starogard Gdański.

Charakter gminy jest typowo rolniczy, co jest uwarunkowane występowaniem znacznej ilości gruntów rolnych w dobrych klasach bonitacyjnych oraz brak znaczącego udziału podmiotów gospodarczych, które prowadziłby działalność z nastawieniem na inny niż rolnictwo kierunek. W przeszłości dużą role odgrywały Państwowe Gospodarstwa Rolne, obecnie dominują gospodarstwa indywidualne. Walorem gminy jest środowisko przyrodnicze, a także bogate środowisko kulturowe związane z historyczną przeszłością tych terenów. Są to również czynniki, które wpłynęły na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy. Część gminy, jak i miasto znajduje się w zasięgu aktywizacyjnego oddziaływania miasta Starogard Gdański.

Układ komunikacyjny

Najważniejszy szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę Skarszewy to droga wojewódzka nr 224 (Wejherowo – Tczew), łącząca się z autostradą A1 (węzeł Stanisławie) oraz drogą krajową nr 91 (w Tczewie). Przez teren gminy prowadzi również krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 (Gdańsk – Skórcz). Drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar gminy liczą łącznie ok. 20 km.

Układ drogowy gminy uzupełnia 12 dróg powiatowych (ponad 90 km) oraz 144 km dróg gminnych.

Samo miasto Skarszewy, będące siedzibą gminy położone jest w niedużej odległości od trzech największych miast województwa: ok. 40 km do Gdańska, 67 km do Gdyni, 61 do Sopotu i 125 km od Słupska. Stolica powiatu, Starogard Gdański znajduje się w odległości 14 km od Skarszew.

Drogi wojewódzkie:

 • nr 224 relacji Liniewo – Skarszewy – Godziszewo
 • nr 222 relacji Jagutowo – Godziszewo – Starogard Gdański.

Drogi powiatowe:

 •  2207G (Borowina) – Nowy Wiec – Skarszewy
 •  2212G (Gołębiewko) – Mirowo – Skarszewy
 •  2414G (droga wojewódzka nr 214 – Deka) – Pogódki – Koźmin – (Góra)
 •  2416G (Stara Kiszewa) – Pogódki – Więckowy – droga wojewódzka nr 22
 •  2419G (Stary Wiec) – Szczodrowo – Przerębska Huta
 •  2703G Skarszewy – Kleszczewo – Karolewo – droga krajowa nr 22
 •  2705G Czarnocin – Linowiec
 •  2706G Bączek – Krąg – Starogard Gd.
 •  2707G Skarszewy – Linowiec– Starogard Gd.
 •  2708G Bolesławowo – Obozin – Trzcińsk
 •  2713G Godziszewo (Damaszka)
 •  2714G Marianka (Damaszka-Swarożyn).

Obecnie na terenie gminy nie funkcjonuje żadne czynne połączenie kolejowe. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w oddalonym o 14 km Starogardzie Gdańskim, a port lotniczy w oddalonym o 40 km Gdańsku (za punkt odniesienia w przypadku mierzenia odległości obrano miasto Skarszewy).

Obsługą ruchu pasażerskiego na terenie gminy zajmuje się PKS Starogard, oferując połączenia miejscowości w gminie z ważniejszymi punktami powiatu.

Rynek pracy

 • Bezrobocie rejestrowane w Skarszewach wynosiło na koniec czerwca 2021 roku 390 osób (około 6%), z czego kobiety to: 258 osób, a długotrwale bezrobotni to: 158 osób. 
 • W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skarszewach wynosiło 4 543,48 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skarszew 552 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 409 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -143.
 • 35,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Skarszew pracuje w przemyśle i budownictwie, 17,2% pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo),  a 15,3% w sektorze usługowym (m.in. handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja).
 • W 2020 roku, w rejestrze REGON zarejestrowanych było w gminie 741 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 565 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 49 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych.
 • Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skarszewach najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skarszewach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.2%).

Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości (stan na koniec czerwca 2021 r.):

 • mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych):      1302
 • małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych):        57
 • średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych):    7
 • duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych):      1

                                                                    Łącznie: 1367

Sektory tzw. wysokiej szansy w Gminie Skarszewy:

 • budownictwo -głównie mieszkaniowe,
 • usługi - m.in. handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja,
 • produkcja rolno-spożywcza.

Najwięksi pracodawcy w gminie Skarszewy:

 • Spółka „Ciecholewski-Wentylacje” w Koźminie (wykonawca instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - NAJWIĘKSZY PRACODAWCA) http://www.wentylacje.pl
 • Zakład Produkcji Mebli “Feniks” Spółka z o.o. w Wolnym Dworze https://feniks-meble.pl/
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Heiztechnik” Skarszewach (producent kotłów na paliwa stałe) https://heiztechnik.pl
 • Spółka „Investment Trading Consulting” w Skarszewach (dostawca wózków dziecięcych Emmaljunga, produkcja metalowa, usługi szwalnicze, malarnia proszkowa) http://www.itc-skarszewy.com.pl
 • Zakład Produkcyjno-Usługowy „Met-Lak” w Skarszewach (produkcja mebli metalowych) https://www.met-lak.com.pl 
 • Spółka Handlowo-Usługowa „KAZ” w Skarszewach (dystrybucja olei, smarów, płynów eksploatacyjnych, kosmetyków oraz opon dla motoryzacji i przemysłu) http://kaz.com.pl
 • Spółka „Schwarz” w  Skarszewach (producent stolarki okiennej i drzwiowej) https://www.schwarz-firma.eu
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Skarszewach http://www.gsskarszewy.pl
 • Spółka „Mleczarnia Skarszewy” http://www.sery.pl
 • Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „Oelrich” w Więckowych www.oerlich.pl
 • Spółka „Izolex” w Skarszewach (producent chemii budowlanej)
 • „Fol-Plast II” w Skarszewach (producent folii) http://folplast2.pl
 • PPUH "Honia" Maciej Mostowy w Skarszewach (hurtownia mat. papierniczych i biurowych) https://www.honia.pl
 • FARM Adrian Hejła w Skarszewach  (sprzedaż warchlaka, zakup tucznika, transportu żywych zwierząt) http://warchlaki-import.pl

Specjalistyczne usługi doradcze i instytucje otoczenia biznesu

AGENCJA ROZWOJU POMORZA w ramach systemu SPEKTRUM uruchomiła wyszukiwarkę zarówno specjalistycznych usług doradczych, jak i instytucji otoczenia biznesu, które je świadczą. Znajdą tam Państwo wyłącznie usługi akredytowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza firm doradczych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wejdź na stronę spektrum.arp.gda.pl.