W Urzędzie Miejskim odbyła się dziś nadzwyczajna sesja skarszewskiej Rady Miejskiej. Na początku obrad przewodniczący Rady Miejskiej Józef Kamiński przedstawił zastępcę burmistrza Skarszew, którym od 1 stycznia jest Cecylia Hinz, powołana na to stanowisko przez burmistrza Jacka Pauli. Radni powitali panią wiceburmistrz gromkimi oklaskami.
- Dziękuję za przedstawienie, mam nadzieję i nie wątpię w to, że współpraca z radnymi i panem burmistrzem będzie układała się bardzo dobrze - powiedziała Cecylia Hinz.

Dziś, o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Obrady można zobaczyć na żywo klikając TUTAJ

Program obrad dostępny jest TUTAJ

 

Szanowni Przedsiębiorcy

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku. Poniżej znajdą Państwo link do nowego wzoru druku oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w poprzednim roku. Wypełnione oświadczenie dla określonego punktu sprzedaży wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu należy złożyć w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 26, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2022 r.

Zalecamy złożenie oświadczenia w terminie jak najwcześniejszym, w celu dokonania weryfikacji i ewentualnej korekty wyliczeń.

Druk oświadczenia

Urząd Miejski w Skarszewach uprzejmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) w życie wszedł nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone od dnia 3 stycznia bieżącego roku winny być złożone na nowym, obowiązującym formularzu.

Wniosek do pobrania jest w zakładce Urząd Miejski -> Wykaz druków -> Referat Planowania Przestrzennego i Nieruchomości -> Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.doc  i/lub do pobrania poniżej.

KLIKNIJ TUTAJ

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki niezbędne jest podjęcie określonych działań przez gminy, podmioty prowadzące instytucje opieki i rodziców. Jest niezwykle ważne, aby rozpowszechnić informację o dofinansowaniu wśród podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.