Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Skarszewach wchodzi na nowy rynek! W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez gminę Liniewo, skarszewska spółka komunalna będzie zajmować się w tej gminie przez najbliższe trzy lata odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Wartość umowy to ponad 4 mln złotych. Zaznaczmy, że oferta skarszewskiej spółki okazała się korzystniejsza od ofert złożonych przez dwie doświadczone w tej branży firmy.
Stosowna umowa w tej sprawie została dziś podpisana w Urzędzie Gminy Liniewo przez wójta gminy Liniewo Mirosław Warczak , skarbnika tej gminy Alicję Koprek oraz prezesa spółki GPK Agnieszka Trzcińska, w obecności m.in. burmistrza Skarszew Jacek Pauli i przewodniczącego Rady Gminy Liniewo Adama Sosnowskiego.
Co istotne, zarówno burmistrz Skarszew , jak i wójt gminy Liniewo podkreślili, że są zainteresowani rozwijaniem obopólnej współpracy i wymiany doświadczeń m.in. na polu turystyki i rekreacji. Jak zapowiedział burmistrz Jacek Pauli mieszkańcy gminy Liniewo będą mogli w pełni korzystać z oferty Skarszewskie Centrum Sportu oraz basenu, który niedługo powstanie w Skarszewach, w sąsiedztwie SCS.

Skarszewska Rada Miejska uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na 2022 rok.
Dochody budżetu gminy na 2022 rok ustalono w wysokości 72 086 706,12 zł. Natomiast wydatki ustalono na poziomie 76 713 898,12 zł, w tym ponad 9,6 mln zł zaplanowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Jak zaznaczył burmistrz Skarszew Jacek Pauli jest to bardzo stabilny budżet. Do najważniejszych zaplanowanych zadań inwestycyjnych należą: zakończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Bączku, budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo, która potrwa do 2023 r., kontynuacja prac związanych z rewitalizacją Skarszew - rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego. Ponadto planowane jest rozpoczęcie budowy krytej pływalni w sąsiedztwie Skarszewskiego Centrum Sportu, na co gmina otrzyma rządowe środki w łącznej kwocie 16,6 mln zł. Ważne są też wydatki związane z bezpieczeństwem – OSP Pogódki otrzyma dofinansowanie z budżetu gminy na zakup wozu gaśniczego. Oczywiście, w gminie będą też inwestycje polegające na modernizacji czy remontach dróg.
Jak zapowiedział burmistrz, wolne środki i nadwyżki budżetowe będą wykorzystywane z myślą o tych zdaniach inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w budżecie.
Obrady poprzedził sympatyczny, świąteczny akcent - skarszewscy harcerze z 17. Drużyny Harcerskiej Wagabunda przekazali burmistrzowi Jackowi Pauli Betlejemski Światło Pokoju.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. Urząd Miejski nie będzie czynny. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 150/WOiKW/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 6.10.2021 r., piątek 24 grudnia br. jest ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę 25 grudnia święto Bożego Narodzenia.

Treść Zarządzenia KLIKNIJ

Dziś w sali obrad Urzędu Miejskiego o godz. 13:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Skarszewach.

Program obrad dostępny jest TUTAJ

Link do obrad na żywo jest TUTAJ