Szanowni Państwo,

informujemy, że od 17 stycznia 2022 r. będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Informujemy, iż punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od stycznia 2022 r. mieści się w budynku Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00
w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 791 530 803.

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Skarszewach będzie zamknięty. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 150/WOiKW/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 6.10.2021 r., piątek 7 stycznia br. jest ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 stycznia.

Treść Zarządzenia KLIKNIJ TUTAJ

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli powierzył Joannie Piankowskiej pełnienie obowiązków dyrektora w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach. Przypomnijmy, że dotychczasowa dyrektor GOZ Cecylia Hinz z początkiem roku zaczęła pełnić w Urzędzie Miejskim funkcję zastępcy burmistrza Skarszew.

Joanna Piankowska jest magistrem pielęgniarstwa i pracuje w lecznictwie zamkniętym od ponad 23 lat. Ostatnie 1,5 roku była pełnomocnikiem ds. akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o o w Starogardzie Gdańskim. Wcześniej pani Joanna pracowała przez 22 lata w Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, gdzie była pełnomocnikiem Zarządu ds. jakości. Dodajmy, że od kilku miesięcy Joanna Piankowska jest wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Joanna Piankowska jest mieszkanką Niedamowa, w gminie Kościerzyna. Jak zaznacza, czuje się w połowie Kociewianką, ponieważ jej mama oraz dziadkowie pochodzą z Więcków.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r., nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.
Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach.