Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Burmistrz Skarszew informuje, że niebawem zostanie wprowadzony system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każda osoba, która WYRAZI ZGODĘ na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego bądź e-mail w bazie Urzędu Miejskiego w Skarszewach będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe o:
1. Terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zachęcam do wypełnienia oświadczenia - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu, adresu e-mail do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie – formularz zgody otrzymają Państwo wraz z decyzją - wymiarem podatków lokalnych na 2022 r.. Po wypełnieniu oświadczenie można złożyć:
1. Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Skarszewach , ul. Pl. Gen. Hallera 18 w godzinach 7:30 – 15:30.
2. Przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
3. Formularz zgody można pobrać również z naszej strony internetowej www.skarszewy.pl KLIKNIJ TUTAJ

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcjonalności.